Kartlegging av websider

Websider

Det er en liten oppskrift vi følger som hjelper oss i å komme raskest mulig i mål.

 1. Kartlegging:

  Hva ønsker kunden å få ut av nettstedet og hva ønsker brukeren av nettstedet? Vi må også få klarhet i hvilke teknologiske og designmessige ressurser og begrensninger prosjektet har. Dette er en meget viktig fase av utviklingen. Det er viktig å kartlegge konkret mål med nettstedet.

 2. Planlegging:

  I denne fasen planlegger vi hvordan vi skal lage en nettside som oppfyller kravene spesifisert i forrige fase. Hvilke tekniske løsninger skal vi bruke? Hvordan skal nettstedet struktureres? Hva slags type grafisk profil skal vi ha? Vi må også planlegge resten av utviklingsprosessen – hvem gjør hva, når og hvordan? Hvilke samarbeidspartnere er involvert? Budsjett?

 3. Design

  I denne fasen konkretiserer vi det vi kom fram til i planleggingsfasen og gjør selve designet – vi lager sidelayout, velger farger, designer logoer og velger ut bilder. Vi koder ofte også noen nettsider som prototype på det endelige nettstedet.

 4. Utvikling

  Dette er fasen der vi gjør ferdig nettstedet på grunnlag av arbeidet gjort i de foregående fasene.

 5. Testing

  Uansett hvor gode vi er til å designe, er det alltid noe som kan gjøres bedre eller som vi rett og slett ikke tenkte på da vi planla nettstedet. Dette er fasen da vi tester nettstedet. Vi bør teste det selv for å se om det fungerer slik som vi planla, men vi bør også la utenforstående (helst i målgruppen) teste den. De kan ofte vise oss hvordan nettstedet i praksis kan vise seg å fungere på en helt annen måte enn vi planla. Det er så og si umulig å forutsi hvordan brukere går fram for å løse problemer, og vi må sørge for at designet oppfordrer dem til å gjøre det slik vi ønsker. Testing av nettsteder vil bli tatt opp i en senere leksjon.

 6. Drift

  Selve driften kan bli overlatt til andre enn oss, så vi må under hele prosessen samle på nødvendig dokumentasjon slik at andre kan oppdatere og eventuelt videreutvikle nettstedet. Noen ganger kan det bli nødvendig å lage et (eller installere et eksisterende) CMS – Content Management System – for å hjelpe mindre datakyndige kunder til å kunne oppdatere nettstedet sitt selv på en enkel måte

 

 

Vårt produkt

Joomla eller WordPress

Vi har spesialisert oss på å utvikle websider i Joomla eller WordPress - verdens mest utbredte CMS-platform.

Skreddsys

Det er visse ting som man forventer å finne på en webside. Produkter som tilbys, informasjon om bedriften, kontaktinfo, telefon, adresse, logo er blandt de som bør være med. I tillegg til dette tilpasses resten av sidene til kundens behov. Det kan være gallerier, fotoalbum, brukerforum, blogg, registrering/visning av avanserte produkter med mange attributte, flere språk etc. Det er sjeldent man møter kunder som har behov for alt dette, men som regel har en kunde ønske om en spesiell utvidelse.

Stabile moduler

Det finnes utallige antall moduler til Joomla eller WordPress. Det er ikke alle som er av like god kvalitet. Dårlig programmerte moduler er ofte angrepet av hackere som klarer å finne sikkerhetshull. Vi har erfaring med hvilke moduler som er trygge å bruke og som har vist sini robusthet over tid.