Grafisk Design

Grafisk design er prosessen med visuell kommunikasjon og problemløsning gjennom bruk av typografi, plassering, bilde og farge.

Feltet regnes som en undergruppe av visuell kommunikasjon og kommunikasjon design, men noen ganger begrepet "grafisk design" brukes om hverandre med disse på grunn av overlappende ferdigheter involvert. Grafiske designere bruker ulike metoder for å lage og kombinere ord, symboler og bilder for å skape en visuell representasjon av ideer og meldinger. En grafisk designer kan bruke en kombinasjon av typografi, visuell kunst, og sidelayout teknikker for å produsere et endelig resultat. Grafisk design refererer ofte til både prosessen (utforming) ved hjelp av hvilken kommunikasjon som opprettes, og de produkter (design) som blir generert.

Kilde: From Wikipedia, the free encyclopedia

Ref. Brosjyrer

Mediabank: White paper.

Se pdf her

Se mer

Wenaas Profile Wear

Wenaas Profile Wear . Total ansvar for prosjektet: Grafiskdesign, styling, booking av fotograf og modeller. Produksjon av katalog. Wenaas Profile Wear Produktkatalog.

Se mer

wenaas

Hard Ware Katalog: "Passer denne gaven ditt firma , frembringer den ditt budskap, er det riktig kvalitet? 

Se mer