Grafisk Design

Grafisk design er prosessen med visuell kommunikasjon og problemløsning gjennom bruk av typografi, plassering, bilde og farge.

Feltet regnes som en undergruppe av visuell kommunikasjon og kommunikasjon design, men noen ganger begrepet "grafisk design" brukes om hverandre med disse på grunn av overlappende ferdigheter involvert. Grafiske designere bruker ulike metoder for å lage og kombinere ord, symboler og bilder for å skape en visuell representasjon av ideer og meldinger. En grafisk designer kan bruke en kombinasjon av typografi, visuell kunst, og sidelayout teknikker for å produsere et endelig resultat. Grafisk design refererer ofte til både prosessen (utforming) ved hjelp av hvilken kommunikasjon som opprettes, og de produkter (design) som blir generert.

Kilde: From Wikipedia, the free encyclopedia