logo - GF Grafisk

Logo utarbeidelse for Sameign Boligutvikling

Boliger med mening

  • Sted hvor generasjoner møtes
  • For integrasjon  - mot separasjon
  • Energivennlige og grønne
  • Døråpner for førstegangskjøpere
  • Fleksible boliger
  • Kombinasjons bygg med næring og bolig